NYHETER*

 

Nyheter

Skolverket

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Här kan du ta del av läroplan för förskolan.

Skolverket

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18.
Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019.
Här får du en överblick över de största förändringarna.

Umeå Universitet

Kan man skriva ”kram” i ett veckobrev?

Kommunikation i förskolan handlar om mer än viktiga datum, sjukdomar och behovet av säsongsanpassade kläder. I kommunikationen synliggörs förskolan och blir – i olika grad – tillgänglig för föräldrarna. I en ny avhandling har Linn Eckeskog, Umeå universitet, studerat hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar, som en form av ouppmärksammat kommunikationsarbete i yrkeslivet.

Skolinspektionen

Förskolesatsningen 2015-2017: Publikationer & webbinarium

Regeringen gav Skolinspektionen uppdraget att under åren 2015-2017 ganska förskolans kvalitet och måluppfyllelse ur olika aspekter. Sammanlagt genomfördes 13 granskningar, samt en samlad analys av resultaten från de olika delprojekten. 

Annika Palmgren Skolutveckling
0708 17 06 35

annika@palmgrenskolutveckling.se

design & produktion: epafi ab

© Copyright Annika Palmgren Skolutveckling. All Rights Reserved.