REFERENSER


*

 

Referenser

Annika Palmgren har uppdrag hos kommunal och fristående huvudman och arbetar på uppdrag som projektledare med internationell skolutveckling inom förskola.
Här beskrivs uppdrag som Annika Palmgren Skolutveckling har genomfört under åren 2013-2018 samt 2019 och framåt i tid.

Pilotprojekt, Erfarenhet - Naturvetenskap och Trosuppfattning 
augusti 2013 - maj 2015 med ett riktat fokus på förskolans värdegrund och uppdrag, med riktat fokus på saklighet och allsidighet såsom svensk skollag och förskolans läroplan Lpfö98(rev 11), Lpfö18 föreskriver: Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Barn ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Slutrapport går att beställa.

Skolverket, hösten 2013, Stödmaterial om Förskole didaktik med fokus på naturvetenskap och teknik. Se underlag i länkar nedan, som Annika Palmgren har varit med och utformat utifrån sin kunskap och kompetens inom förskolans naturvetenskap och i sin roll som skolutvecklare i förskola.
 https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff377625/1541685192735/forskoledidaktik-med-fokus-pa-naturvetenskap-och-teknik.pdf https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff377626/1541685213251/didaktiska-strategier.pdf 

Vetenskaplig artikel, The Swedish Department’s Importance of the Child’s Learner’s Development – RICERCAZIONE Six-monthly Journal on Learning Research and Innovation in Education, December 2017.

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/130798/2403381/file/Ricercazione_9_2_2017_definitivo.pdf

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Riviste/Iprase-RicercAzione/RicercAzione-vol.-9-n-2

Den vetenskapliga artikeln har sin grund i ett utvecklings uppdrag för Annika Palmgren hos kommunal huvudman, som bedriver förskola under åren 2013-2017. Med fokus på hur förskollärares och barnskötares uppdrag utifrån vad skollag och förskolans läroplan lPfö98 (rev16) föreskriver med kollegialt lärande som kompetensutvecklingsform.

Skolverksprojekt 2015- 2016, Entreprenöriellt lärande i förskolan.
Slutrapport kan efterfrågas och går att beställa.

Skolverksprojekt 2017-2018, Entreprenörskap för jämställdhet.
Slutrapport kan efterfrågas och går att beställa.

Under 2013 och 2018 har Annika Palmgren Skolutveckling haft fortlöpande föreläsningar och handledning som extern handledare till kommunal och fristående huvudman som bedriver förskola. Med mittpunkt på att förtydliga och konkretisera förskolans utbildning och undervisning samt förskollärares ansvar och vad arbetslagets ska genomföra i förskolans undervisning och uppdrag.
Uppdragen fortsätter under 2019 och framåt hos kommunal och fristående huvudman för Annika Palmgren Skolutveckling. Med implementering av förskolans läroplan Lpfö18 som träder i kraft 1 juli 2019.

Sedan 2017 och framåt är Annika Palmgren Skolutveckling ledamot i nätverket Nordiska professionsnätverket - Skolledare i förskolan. Med uppdraget att genomföra nätverkskonferenser med fokus på förskolans uppdrag och mötesplats för skolledare i förskolan i Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark. info@foerskolechef.se

Under 2019 och framåt har Annika Palmgren Skolutveckling påbörjat samarbete med kollegor där dessa samarbeten sätter en särskild inriktning på bl.a. 
arbetsmiljö, yrkesprofession och barns perspektiv i förskola för en
Hållbar förskola – Tillsammans mot kvalité.

Arbetsmiljö, yrkesprofession, värdegrunds perspektiv i kommunikation och interaktion Duktighet – till Skicklighet – en hållbar och likvärdig förskola
av hög kvalité
.
Förskolans värdegrund och uppdrag och entreprenörskap hos barn och yrkesprofession i förskola.

Varmt välkommen att höra av er, så berättar jag mer om min verksamhet, de tjänster jag erbjuder samt mina yrkeserfarenheter inom skolutveckling med inriktning på förskola.

.

Annika Palmgren Skolutveckling
0708 17 06 35

annika@palmgrenskolutveckling.se

design & produktion: epafi ab

© Copyright Annika Palmgren Skolutveckling. All Rights Reserved.