OM ANNIKA


*

 

Skolutveckling med inriktning på förskola

Annika Palmgren är förskollärare i sin grundprofession, med 30 års yrkeserfarenhet inom förskolans utbildning och undervisning. Utbildad i pedagogik och skolutveckling på högskolenivå samt har genomgått handledning och utbildning av Undervisningsråd vid MSU och Skolverket, med fördjupning inom skol- och kvalitetsutveckling inom förskola och skola. 

Annika har arbetat som extern handledare i forskningsprojekt inom förskolans och skolans matematik, GÖMU projektet, samt genomfört större och mindre utvecklingsarbeten hos fristående och kommunal huvudman, inom ramen av sitt uppdrag hos kommunal huvudman och inom högskola/universitet. Dessa uppdrag har medfört kunskap, erfarenhet och kompetens att bedriva skolutveckling hos fristående, kommunal huvudman samt statlig organisation, som vilar på beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund. 

Annika Palmgren arbetar sedan 2013 i egen regi på uppdrag hos fristående och kommunal huvudman, som bedriver och ansvarar för förskola. Uppdraget där är som föreläsare och som extern handledare med kollegialt lärande som kompetensutvecklingsform. Detta innebär att synliggöra och konkretisera förskolans uppdrag samt stärka och förtydliga yrkesrollen för rektorer, förskollärare och barnskötare i förskolan. Men också att förtydliga och konkretisera vad skollag och förskolans läroplan Lpfö18 föreskriver för förskolans profession.
Andra utvecklingsområden som Annika arbetar med i sina pågående uppdrag är jämställdhet i förskolans utbildning och profession samt förskolans arbetsmiljö. Annika Palmgren arbetar också på uppdrag som projektledare med internationell skolutveckling för att synliggöra svensk förskola och har uppdrag hos kommunal
och fristående huvudman.

Genom att Annika Palmgren Skolutveckling samarbetar med forskare och utbildare inom högskola/universitet, blir aktuell forskning som vilar på vetenskaplig grund, en medveten del i de tjänster som Annika Palmgren erbjuder.
Annika Palmgren samverkar med politiker och andra aktörer inom kommunal och statlig organisation och får därigenom möjligheten att påverka svensk förskolas utbildning och undervisning.

Annika Palmgren

Annika Palmgren Skolutveckling
0708 17 06 35

annika@palmgrenskolutveckling.se

design & produktion: epafi ab

© Copyright Annika Palmgren Skolutveckling. All Rights Reserved.